vechain kriptovaluta

Sve što treba da znate o VeChain-u

VeChain je blockchain platforma dizajnirana da poboljša upravljanje lancem snabdijevanja, a ujedno i poslovne procese. Njegov cilj je da pojednostavi ove procese i protok informacija za složene lance snabdijevanja korištenjem tehnologije knjiga za distribuciju (DLT – Distibuted Ledger Technology).

Platforma VeChain sadrži dva različita tokena: VeChain Token (VET) i VeChainThor Energy (VTHO). Prvi se koristi za prenos vrijednosti preko VeChain mreže, a drugi se koristi kao energija ili „gas“ za pokrivanje transakcija pametnih ugovora.

Razumijevanje VeChaina

VeChain navodi da je njegov cilj „izgradnja platforme poslovnog ekosistema bez povjerenja koja će omogućiti transparentan protok informacija, efikasnu saradnju i prenos vrijednosti velikom brzinom.

Podaci o lancima snabdijevanja za poslovne procese, trenutno su razvrstani u silose između više zainteresovanih strana. Ovo utiče na protok informacija, koji je ponovo podijeljen među zainteresovanim stranama.

Prema VeChainu, tehnologija blockchain-a može razbiti „ovaj problem asimetričnih informacija i omogućiti da se vlasništvo nad podacima vrati i osnaži svog vlasnika“. Platforma VeChain tvrdi da pruža kompletan pregled neophodnih informacija povezanih sa proizvodom i njegovim poslovnim procesima poput čuvanja, transporta i snabdevanja, ovlaštenim akterima i stvara veću transparentnost na tržištu.

Primjeri kako se VeChain može koristiti

vet kripto

Na primjer, platforma se može koristiti za praćenje kvaliteta, autentičnosti, temperature čuvanja, transportnog medijuma i isporuke pakovanja lijeka ili boce alkohola u poslednjoj milji od proizvodnog pogona do konačne isporuke krajnjem kupcu. Da bi postigao ovaj cilj, VeChain koristi pametne čipove ili oznake i senzore za radiofrekvencijsku identifikaciju (RFID) koji emituju bitne informacije na mrežu blokova, kojima ovlaštene zainteresovane strane mogu pristupiti u realnom vremenu.

Primjena senzora znači da se svi parametri koji se odnose na proizvod mogu stalno pratiti, a problemi, ako ih ima, mogu se prenijeti relevantnim učesnicima. Proizvođači i kupci su obaviješteni ako se pakovanje lijeka čuva izvan propisanog temperaturnog opsega, što omogućava poboljšanje usluge i bolju kontrolu kvaliteta.

U drugom primjeru, platforma VeChain može omogućiti vlasnicima automobila da posjeduju njihove podatke i koriste ih za pregovaranje o boljim uslovima i polisama sa svojim osiguravajućim društvima. 

Istorija VeChaina

VeChain je 2015. osnovao Sunni Lu, bivši glavni službenik za informacije (CIO) kineskog Louis Vuitton-a. Počeo je kao poslovnica Bitsea, jedne od najvećih kineskih blockchain kompanija, i jedan je od rijetkih blockchaina koji već imaju značajnu bazu klijenata među etabliranim kompanijama.

U početku je VEN token funkcionisao na Ethereum blockchainu. VeChain je prešao na sopstveni blockchain i ponovo se brendirao 2018. Kao dio rebrand-a, VEN blockchain je postao VeChainThor (VET) blockchain.

Ciljevi VeChain blockchain platforme navedeni su na njihovoj internet stranici. Njegov početni cilj bio je da poremeti industriju lanca snabdijevanja tako što će podatke učiniti radnim i transparentnim. Takođe planira da bude lider u dApps i početnim ponudama kovanica (ICO) napravljenim pomoću VeChaina, kao i posrednik za stvari Interneta (IoT – Internet of Things).

VeChain je godinama sklapao strateška partnerstva sa nekoliko kompanija kako bi pomogao u postizanju ovog cilja. Među njima je sporazum sa PricewaterhouseCoopers (PwC) o VeChainovim rješenjima na blockchainu, koja će koristiti bazu klijenata računovodstvene firme radi poboljšanja potvrđivanja proizvoda i samog praćenja istih.

VeChain je takođe sarađivao sa Renaultom, stvarajući, zajedno sa Microsoftom i Viseom, digitalnu knjigu o održavanju automobila koja se ne može mijenjati. VeChain je vladin tehnološki partner za Gui'an, u zoni ekonomskog razvoja za centralnu kinesku vladu.

VeChainova Blockchain platforma

VeChainThor blockchain platforma je javni blockchain namenjen „usvajanju masovnog poslovanja“. Ima dva tokena: VET i VTHO. VET je token VeChain koji se koristi za prenos vrijednosti ili „pametnog novca“ iz pametnih ugovora. Drugim riječima, transakcije na decentralizovanim aplikacijama koje se dešavaju na VeChainovom blockchainu koristiće VET i dostupan je za ulaganje široj javnosti.

VTHO token označava VeChainThor Energy i takođe je poznat kao VeThor Energy. Koristi se za pokretanje transakcija na VeChainu i jednak je cijeni sprovođenja transakcija na njegovom blockchainu.

Koncept je sličan konceptu Ethereum etera i NEO „gasa“ po tome što programeri moraju da budžetiraju određeni broj osnovnih tokena (koji nisu izloženi javnosti), kako bi izvršili transakcije za svoje decentralizovane aplikacije. Sistem sa dva tokena osmišljen je za efikasno upravljanje i da ima predvidljiv ekonomski model za programere decentralizovanih aplikacija.

U sadašnjem obliku, Ethereumu nedostaje takav model jer je cijena etera, njegovog izvornog žetona za gas, promenljiva. Kao takvi, programeri moraju da procijene količinu etera potrebnu za transakciju. Ukoliko procjena programera bude pogrešna, transakcija ne uspijeva. Projekat VeChaina opisuje nekoliko tehničkih poboljšanja koja je njegova platforma napravila za prevazilaženje ovog problema.

Na primer, VET blockchain dozvoljava da se Proof of Vork (PoV) sprovede za svaku transakciju. To znači da ljudi koji obavljaju transakciju mogu iskopati više VTHO ako je njihova početna procjena bila pogrešna.

Protokol upravljanja

vet proof of authority

VeChainThor blockchain koristi Proof of Authority kao konsenzus protokol. Prema ovom protokolu, glasovi se dodijeljuju na osnovu čuvanja, odnosno otkrivanja podataka. Vlasnicima žetona, koji nemaju akreditive (KYC – Know Your Client) čak i sa 1 milion žetona na svom računu, dodijeljuje se 20% svih glasova. Vlasnici koji posjeduju KYC i imaju isti iznos žetona na njihovim računima odgovorni za 30%.

Postoji 101 glavni čvor odgovoran za postizanje konsenzusa o transakcijama u VeChain-ovom blockchainu. Ovaj sistem se razlikuje od Bitcoina, koji zahtijeva da svi čvorovi glasaju o transakciji prije nego što postignu konsenzus.

Anonimni čvorovi nisu dozvoljeni, a otkrivanje identiteta je bitan preduslov da biste postali glavni čvor. Ovaj sistem koristi manje energije i ne zahtijeva minimalan broj validatora da bi se postigao konsenzus.

Druga vrsta glavnog čvora u VeChainu je ekonomski glavni čvor. Oni ne proizvode blokove ili evidenciju glavne knjige i koriste se za provjeru napajanja. To se postiže dodijeljivanjem određenog broja glasova svakom ekonomskom glavnom čvoru, na osnovu njihovog posjeda VET žetona. Svakih 10.000 VET-a u vlasništvu glavnog čvora dobija jedan glas.

Sistem glavnih čvorova centralizuje glasačka prava u decentralizovanom sistemu. Ali osnivači VeChaina su rekli da je njihov cilj u dizajniranju ovog protokola postizanje ravnoteže između centralizacije i decentralizacije.

Upozorenje

Na samom kraju morate imati na umu da je ulaganje u kriptovalute i druge početne ponude kovanica („ICO“ – Initial Coin Offer) jako rizično i spekulativno, pa ovaj članak nije preporuka vlasnika stranice ili pisca da ulažu u kriptovalute ili druge ICO. Pošto je situacija svakog pojedinca jedinstvena, prije donošenja bilo kakve finansijske odluke uvijek treba konsultovati kvalifikovanog stručnjaka. Kripto.ba ne daje nikakve garancije u pogledu tačnosti ili pravovremenosti ovde sadržanih informacija.