Centralna banka Kube objavila da će izdati licence pružaocima usluga virtuelnih sredstava

Centralna banka Kube (BCC – Banco Central de Cuba), nacionalna centralna banka, objavila je 26. aprila da će izdati licence pružaocima usluga za digitalna sredstva.

Prema vijestima Gaceta Oficial broj 43. objavljenim u utorak, 26. aprila, koje sadrže odluku centralne banke Kube, objavljeno je da je za pružanje usluga povezanih sa digitalnim sredstvima potrebna dozvola od centralne banke.

U avgustu 2021. godine, Finbold je prenio da je u skladu sa rezolucijom 215, objavljenom u državnim novinama Gaceta Oficial, centralna banka ove države spremna da ponudi rješenje odnosa prema kriptovalutama. Ovaj potez je značio da komercijale kompanije, za pomenute usluge moraju obezbjediti licencu za rad, izdatu od centralne banke.

„Centralna banka Kube reguliše upotrebu određenih virtuelnih sredstava u komercijalnim transakcijama, kao i sticanje dozvole pružaocima usluga za virtuelna sredstva povezana sa finansijama, stranim berzama ili platnim aktivnostima, unutar i van nacoinalne teritorije.“

Šta centralna banka Kube smatra dozvolom?

Da bi se sprovela aktivnost pružaoca usluga za digitalna sredstva, privatno ili pravno lice mora zatražiti dozvolu od centralne banke Kube.

„Kada centralna banka Kube razmatra zahtjev za dozvolu, procjenjuje legalnost zahtjeva, mogućnost i socioekonomski interes inicijative, karakteristike projekta, odgovornost podnosilaca zahtjeva i njihovo iskustvo u ovim aktivnostima.“

U dokumentu se takođe navodi da će kompanije koje ne rade prema ovoj licenci a koje su obavezne da je imaju, biti podložne kažnama prema trenutnim bankarskim i finansijskim regulacijama ove države.

U Gaceti se dalje navodi da će ova odluka stupiti na snagu 20 dana nakon objavljivanja, što predstavlja 16. maj 2022. godine.

„Dozvola za obavljanje poslova pružaoca usluga za virtuelna sredstva se izdaje na period od godinu dana, koji se nakon toga može produžiti na još jednu godinu, s obzirom na eksperimentalnu i novu prirodu ove vrste aktivnosti.“

Trenutno, centralna banka Kube je zabranila državnim agencijama da koriste virtuelna sredstva u transakcija, osim u situacijama u kojima to centralna banka dozvoli. Trenutno, ova rezolucija ne objašnjava kako će vlada Kube nametnuti porez na aktivnosti povezane sa virtuelnim sredstvima.

Ovo označava još jedan korak Latinoamerike ka kritpovalutama.

Danas, 27. aprila, zgrada meksičkog senata je dobila svoj Bitcoin automat (BTC ATM), dok se ova država priprema za prihvatanje kriptovaluta.

 

Upozorenje

Na samom kraju morate imati na umu da je ulaganje u kriptovalute i druge početne ponude kovanica („ICO“ – Initial Coin Offer) jako rizično i špekulativno, pa ovaj tekst nije preporuka vlasnika stranice kripto.ba ili pisca ovog teksta, da ulažete u kriptovalute ili druge ICO. Pošto je situacija svakog pojedinca jedinstvena, prije donošenja bilo kakve finansijske odluke, uvijek trebate konsultovati kvalifikovanog stručnjaka za ulaganja. Kripto.ba ne daje nikakve garancije u pogledu tačnosti ili pravovremenosti ovdje sadržanih informacija.