eu

Evropski regulator objavljuje drugu konsultaciju o MiCA

Regulator će objaviti konačni izvještaj na osnovu dobijenih povratnih informacija i dostaviti nacrt tehničkih standarda Evropskoj komisiji do juna 2024.

Evropska agencija za vrijednosne papire i tržišta (ESMA), regulator tržišta Evropske unije, objavila je drugi konsultativni dokument o (MiCA) 5. oktobra.

U dokumentu od 307 stranica, ESMA traži doprinos zainteresovanih strana o pet područja MiCA, uključujući indikatore održivosti za distribuirane knjige, otkrivanje unutrašnjih informacija, tehničke zahtjeve za bijele knjige, mjere transparentnosti trgovine i vođenje evidencije usluge kripto-aktive za provajdere (CASP).

Među indikatorima održivosti, nadležno tijelo ubraja kvantitativne metrike o potrošnji energije, emisiji plinova i proizvodnji otpada, zajedno s kvalitativnom izjavom o uticaju korištenja opreme na prirodne resurse.

Što se tiče transparentnosti nakon trgovanja, ESMA predlaže da se od CASP-a zahtijeva da prijave datum i vrijeme trgovanja i objave, identifikaciju kripto imovine, informacije o cijenama, količinu, mjesto izvršenja i ID transakcije.

ESMA takođe predlaže da se CASP-ovima dozvoli da pohranjuju podatke o transakcijama u „formatu koji smatraju najprikladnijim“, pod uslovom da su u mogućnosti da ih konvertuju u određeni format ako nadležni to zatraže.

Regulator će objaviti konačni izvještaj na osnovu dobijenih povratnih informacija i dostaviti nacrt tehničkih standarda Evropskoj komisiji do 30. juna 2024. Međutim, prije toga će objaviti i treći paket konsultacija u prvom kvartalu 2024. godine.

ESMA je objavila prethodni konsultativni dokument u julu. U njemu je ESMA predložila da se od kripto kompanija, koje bi bile registrovane pod MiCA, zahtijeva da i dalje dostave dodatne informacije u obliku obavještenja nacionalnim nadležnim tijelima zemlje u kojoj će biti registrovane.

Upozorenje

Na samom kraju morate imati na umu da je ulaganje u kriptovalute i druge početne ponude kovanica („ICO“ – Initial Coin Offer) jako rizično i špekulativno, pa ovaj tekst nije preporuka vlasnika stranice kripto.ba ili pisca ovog teksta, da ulažu u kriptovalute ili druge ICO. Pošto je situacija svakog pojedinca jedinstvena, prije donošenja bilo kakve finansijske odluke, uvijek trebate konsultovati kvalifikovanog stručnjaka za ulaganja. Kripto.ba ne daje nikakve garancije u pogledu tačnosti ili pravovremenosti ovdje sadržanih informacija.