Proof-of-work

Šta je Proof of Work (PoW)?

U svijetu kriptovaluta, pojam konsenzusa se odnosi na princip verifikacije transakcija. Jedna od  najčešćih metoda za postizanje konsenzusa je Proof of Work (dokaz radom). Konsenzus je metoda kojom se razlikuju ispravne od “lažnih” transakcija. Postoji niz metoda za postizanje konsenzusa a najčešće su Proof of Work (dokaz radom) i Proof of Stake (dokaz ulogom).

Proof of work (dokaz radom) se u stvari odnosi na rudarenje (mining) je prvi osmišljeni algoritam od strane Satoshi Nakamota gdje računari koje nazivamo rudari (miners) trebaju riješiti složene matematičke probleme. Nakon što riješe taj problem, nagrađeni su određenim iznosom kriptovalute koju rudare. Oni prilikom rudarenja troše električnu energiju u velikim količinama zbog opterećenosti procesora ili grafičkih kartica. )

Neke od prednosti PoW su:

– U proizvodnju novih coina u cirkulaciji ulaže se struja i računarska oprema.

– Bilo ko može kopati te kriptovalute.

– U zemljama sa puno neiskorištene električne energije ili puno prirodnih izvora energije (Kina, Island).

Neki od nedostataka PoW su:

– Mreža je spora kad je koristi veliki broja korisnika, tj. nije baš primjenjiva na globalnom nivou.

– Rudarenje je isplativo samo uz korištenje profesionalne opreme i specijalizovanih procesora i grafičkih kartica.

– Velika potrošnja energije, ekološki neprihvatljiva metoda. Poskupljenje struje može narušiti postojanje kriptovalute.

Nakon što miner riješi zadatak, osim što dobija iznos kriptovalute, u postojeći lanac blokova (blockchain) dodaje se novi blok i njemu pripadnu transakcije. PoW se temelji na sistemu “najduži lanac pobjeđuje”. Budući da svi kopaju na istom lancu, kada neko pokuša postaviti “lažni” blok, stvara se novi lanac. Tada se odlučuje koji je lanac onaj “pravi”. Duži lanac je onaj ispravan. To znači da je to onaj lanac u čije kreiranje je uloženo najmanje 51% ukupne računarske snage koja se koristi za rudarenje (hashing power). Zato se kaže da je Bitcoin mreža sigurna dok god je 51% moći nije u rukama jednog čovjeka ili manje grupe ljudi.

Upozorenje

Na samom kraju morate imati na umu da je ulaganje u kriptovalute i druge početne ponude kovanica („ICO“ – Initial Coin Offer) jako rizično i špekulativno, pa ovaj tekst nije preporuka vlasnika stranice kripto.ba ili pisca ovog teksta, da ulažu u kriptovalute ili druge ICO. Pošto je situacija svakog pojedinca jedinstvena, prije donošenja bilo kakve finansijske odluke, uvijek trebate konsultovati kvalifikovanog stručnjaka za ulaganja. Kripto.ba ne daje nikakve garancije u pogledu tačnosti ili pravovremenosti ovdje sadržanih informacija.