Sberbank će početi izdavati digitalna finansijska sredstva na svojoj platformi

Sberbank je na listi operatora informacionih sistema, koji izdaju digitalna finansijska sredstva (DFAs -Digital Financial Assets) od 17. marta 2022. godine.

Digitalna finansijska sredstva izdata na Sberovoj platformi, će biti zabilježena i cirkulisaće kroz informacioni sistem koji se bazira na tehnologiji distribuirane knjige, koja obezbjeđuje sigurnost podataka i čini podatke nepromjenjivim.

Kompanije koje budu prihvatile prilike Sberove platforme za digitalna sredstva, moći će:

  • izdavati vlastita digitalna finansijska sredstva, uz potreban dokaz o novcu, što će im omogućiti da privuku tržišne investitore
  • kupiti digitalna finansijska sredstva kroz Sber informacioni sistem, što će ih postaviti u poziciju da investiraju njihov novac, koji je trenutno u stajnu mirovanja, i moći će stvarati dobit
  • biće u mogućnosti praviti digitalna finansijska sredstva, u skladu sa ruskim zakonima

Sergey Popov, direktor odjeljenja za poslovne transakcije je rekao:

“Kompanije će moći da prave svoje prve transakcije na našoj platformi za blockchain, za tačno mjesec dana. Upravo počinjemo da radimo sa digitalnim sredstvima, uz shvatanje da će dalji razvoj zahtijevati usvajanje trenutnog regulatornog okvira. Da bismo ovo uradili, spremni smo da usko radimo sa regulatorom i njihovim izvršnim tijelima.”