1200x630wa

Predstavljamo vam Ternoa (CAPS)

Uvod

Ko nije osjetio veliki užitak čitajući nekoliko linija teksta, iz svog školskog dnevnika? Koga nije dirnulo ponovno gledanje video snimka vlastitog vjenčanja? Koji istoričar nije bio zapanjen pronalaskom arhiva koji datira iz 17. vijeka, koji mu je omogućio da bolje shvati vladavinu Luia XIV?

Sjećanja su važan dio nas. Ako sjećanja igraju glavnu ulogu u oblikovanju osobe, onda je istina da je sjećanje, po svojoj prirodi, djelimična stvar, i samo mediji poput slika, zvuka i teksta, nam omogućavaju da zadržimo i sjetimo se prošlosti. Ova podrška nam omogućava da prenesemo sjećanja na sledeće generacije, da mogu nastaviti da slave sjećanja na one koji su otišli.

Zato su sjećanja dragocjena dobra i moramo ih tretirati kao takva. Paradoks proteklih nekoliko decenija jeste da se uspjela demokratizovati, zahvaljujući digitalnoj tehnologiji, proizvodnja sjećanja, i podržana je gotov u neograničenom smislu, dok se istovremeno pojavila i mogućnost da se sačuvaju kroz vrijeme. Uistinu, postalo je jako teško sačuvati sve podatke koje stvaramo o našim životima, na pouzdan i bezbjedan način. USB disk ili hard disk mogu biti lako izgubljeni, oblaci za čuvanje podataka ne garantuju veliki stepen privatnosti, na izrađenim slikama boje vremenom blijede, itd.

Dodajte svemu ovome komplikaciju automatskog i pouzdanog prenosa istih trećim stranama. Kako možemo biti sigurni da će moj video, sačuvan na nekom oblaku, biti proslijeđen za 30 godina, ili nakon smrti, voljenoj osobi?
Kao odgovor ovim potrebama, Capsule Corp. je razvila Ternoa blockchain. Dizajniran da sačuva i eventualno prenese podatke na bezbjedan način. Ternoa koristi poslednju tehnologiju umjetnosti da obezbijedi sadržaj i da pravilno pokrene prenos podataka.

Ternoa projekat

Razvoj blockchaina vode 3 glavna principa:
⦁ Infrastruktura blockchaina je odana srži tehnologije: otvorenog koda, decentralizovana i demoktraska
⦁ Usluga koja je dostupna i omogućena javnosti, fokusirajući se na iskustva korisnika, optimizirana oko svakodnevnog čovjeka: web i mobilne aplikacije
⦁ Biznis model nativnog tokena Ternoa blockchaina, nudi imaocima jasnu, fer i direktno povezanu trajektoriju stvaranja vrijednosti za uspijeh projekta
Ovi principi su implementirani zahvaljujući Ternoa blockchainu, koji omogućava sigurno skladištenje i prenos podataka. Komplet za razvoj softvera (SDK – software development kit), omogućava razvoj mobilnih i web aplikacija, čineći Ternoa blockchain dosupan za sve slučajeve upotrebe.

Ova dva tehnološka sloja, razvijena od strane Capsule Corp. su kompatibilna i komuniciraju sa Web infrastrukturom koju poznajemo danas.

Slučajevi upotrebe: Ternoa vremenske kapsule
Ternoa aplikacija dozvoljava da stvorite „vremensku kapsulu“, da šifrujete, čuvate i pošaljete podatke na bezbjedan način, u dalekoj budućnosti. Ove vremenske kapsule su NFT tokeni, napravljeni na Ternoa blockchainu.

blockchain-architecture

Funkcionalni dijagram korištenja Ternoa blockchain aplikacije

Prvi red korisničkog interfejsa predstavlja korake u korisničkom putovanju kroz Ternoa aplikaciju, da stvori vremensku kapsuli i pošalje digitalne podatke određenim korisnicima. Četiri protokola će aktivirati slanje informacije:
⦁ Death protokl – protokol za slanje nakon smrti
⦁ Consent protocol – protokol za slanje baziran na principu aktivacije po otvaranju, od strane trećih lica, pod uslovom da se pošiljalac ne protivi
⦁ Safe protocol -za čuvanje traženih informacija u obliku digitalnog sefa
⦁ D-day protocol – za slanje podataka na određeni datum
Drugi red pretstavlja off-chain korake, koji se izvršavaju kada se kreira i šalje vremenska kapsula.
Treći red predstavlja korake koji se dešavaju na Ternoa blockchainu:
⦁ Šifrovanje podataka
⦁ Čuvanje podataka na decentralizovanim serverima, specijalizovanih blockchaina (Storj, Sia, Arweave)
⦁ Asimetrična transmisija i šifrovanje korištenjem pametnog ugovora

Razvojni ekosistem

Ternoa blockchain se bazira na Substrate framework-u i Polkadot blockchain-u, razvijenom od strane Parity Technologies.

Substrate je razvojno okruženje, napravljeno da omogući stvaranje blockchain-a, zahvaljujući modularnoj arhitekturi, koja dozvoljava da se znatno smanje razvojni troškovi i vrijeme za razvoj blockchain-a.
Substrate je projekat koji vodi Jutta Steiner, bivši šef bezbijednosti Ethereum fondacije, sa timom preko 60 developera širom svijeta. Polkadot je blockchain dizajniran da razvije i omogući interoperabilnost između različitih blockchain-a, dok istovremeno obezbjeđuje visok nivo skalabilnosti transakcije. Polkatod je kreirao Gavin Wood, saosnivač Ethereuma.

Ekosistem koji formira Substrate framework i Polkadot blockchain, se istakao u 2020. godini, kao prvi projekat koji nije baziran na Ethereum blockchainu a integrisao je Chainlink, vodeće rješenje za decentralizovanu mrežu proročanstva. Na ovaj način je Chainlink postao „glavni provajder proročanstava za sve blockchaine bazirane na Substrate-u i na kraju, za cijelu Polkadot mrežu.“

Ternoa blockchain se bazira na Substrate frameworku da ponudi:
⦁ Dodijeljeni dokaz o ulogu (Nominovani dokaz o ulogu), da bi potvrdio transakcije i samim tim obezbijedio podatke
⦁ Mogućnost spajanja sa drugim blockchainima, da bi mogao čuvati podatke na specijalizovanim infrastrukturama
⦁ Stvaranje pametnih ugovora, da bi mogao stvarati različite protokole, koje omogućavaju podacima da budu preneseni/poslati
⦁ Upravljanje NFT tokenima, koje se ponašaju kao vremenske kapsule i dozvoljavaju upravljanje vremenskim kapsulama.

Nominovani dokaz o udjelu

Ternoa blockchain se bazira na NPoS (Nominated Proof of Stake), koji je varijanta POS. Posebnost NPoS se bazira na odabiru procesa validatora, koji su odobreni da učestvuju u protokolu konsenzusa i stoga je sličan dodijeljenom POS mehanizmu (Delegated Proof of Stake), koji se koristi kod Tezos blockchaina.
U ovom sistemu potvrđivanja transakcija, postoje validatori i nominatori, koji obezbjeđuju Ternoa blockchain na komplementaran način.

Validatori zaključavaju (zalažu) CAPS tokene i učestvuju u razvoju kosenzusa potvrđivanja transakcije. Validatori igraju glavnu ulogu u obezbjeđivanju transakcije, tako što osiguravaju ispravnost informacija sadržanih u bloku transakcije i proizvodnji novog bloka. Kao nagradu za ovaj posao, validatori primaju CAPS token, po potvrđenom bloku transakcije. Sa druge strane, ukoliko mreža primjeti da validator pokušava da potvrdi, ili da proizvede netačnu informaciju, sankcioniše se i ukupna količina, ili samo dio CAPS tokena, mu se oduzima. Nominatori određuju prave validatore, da bi dodijelili upravljanje CAPS tokenima koje žele da zaključaju.

Ovaj sistem stvara virtuozni krug: validatori se takmiče da obezbijede najbolje uslove izvedbe za nominatore, dok nominatori obezbjeđuju validatorima veći volumen zaključanih CAPS tokena.

Interoperabilnost i čuvanje podataka

Izbor razvoja Ternoa blockchaina, na Substrate framework-u, olakšava njegovu interoperabilnost sa drugim poostojećim blockchainima. Stoga, Ternoa blockchain preusmjerava datoteke da se čuvaju na drugim blockchainima, specijalizovanim za decentralizovano čuvanje, kao što je Storj, Sia, Arweave.

Ovo rješenje je najnaprednije u pogledu sigurnosti i elastičnosti modela, pošto se datoteke čuvaju na nekoliko različitih infrastruktura, osiguravajući da je bar jedna kopija podataka uvijek dostupna.

Takođe postoji prednost i sa ekonomske tačke gledišta, pošto je Ternoa blockchain baziran na infrastrukturama koje su već finansirale potrebne troškove, da bi ponudile rješenja decentralizovanog čuvanja.
Ovaj dodijeljeni sistem čuvanja je potpuno nevidljiv, sa korisničke tačke gledišta, jer se nalazi na nižim slojevima Ternoa infrastrukture.

Pametni ugovori i protokoli za prebacivanje podataka

Ternoa je razvio nekoliko protokola za prenos podataka, u obliku pametnih ugovora. Stoga, dApps se mogu napraviti i mogu koristiti ove transfer protokole. Primjeri korištenja ovih protokola detaljno su objašnjeni u poglavlju 2 „Slučajevi upotrebe: Ternoa vremenske kapsule“.

Safe Protocol

Korisnik može čuvati podatke na Ternoa blockchainu, određeni vremenski period, i može pristupiti podacima bilo kada.

D-DAY Protocol

Korisnik bira dan/mjesec/goinu kada će kapsula biti poslata.
npr: Renata želi da pripremi kapsulu za Dragutina, koji mora da otputuje na putovanje oko svijeta, finansirano kriptovalutama, 17. januara 2023. godine. Ona priprema kapsulu za njega sa svim bitnim elementima: avio karte, hotelske rezervacije, itd.
npr: Dragutin želi da pirpremi kapsulu za Renatin 29. rođendan. Dodaje poruku i sliku koja će automatski biti poslata kada dođe D-DAY.

Countdown

Korisnik definiše broj dana prije slanja kapsule. Ima mogućnost da resetuje odbrojavanje, neograničen broj puta.
npr: Kristina upravlja novčanikom malog ili srednjeg preduzeća. Iz bilo kog razloga ne može da pošalje sredstva. Grupa od tri osobe je ovlaštena da pošalje kapsulu. Aktiviraju slanje kapsule, kristina se ne protivi ovoj akciji, te ovlaštena osoba dobija ključeve novčanika.

Death Protocol

U zavisnosti od države, u skladu sa korisničkim interfejsima registratora smrtnosti, Deaht Protocol aktivira slanje kapsule kada se zvanično potvrdi smrt korisnika.

npr: Vlasnik kapsule doživi saobraćajnu nesreću i ne preživi. Pojavljuje se u registratoru smrtnosti. Proročanstvo postaje svjesno izvještaja o smrtnom slučaju i šalje kapsulu novom korisniku.
dApps

U prvoj verziji, koristiće se RUST jezik (putem INK!-a) da upravlja pametnim ugovorima. Pametni ugovori dozvoljavaju da se izvrše funkcije na blockchainu i nude mogućnost zajednici da razvija aplikacije na Ternoa blockchainu.

Proces rada vremenske kapsule

Ternoa blockchain koristi NFT kao „vremenske kapsule“. Prije slanja vremenske kapsule, korisnik mora obezbijediti CAPS novčanik i mora kupiti Ternoa kompatibilan NFT.

white paper 2

 

Sa strane gledišta Ternoa blockchaina, stvaranje kapsule se sastoji od:
⦁ Obezbjeđivanja servera koji čuvaju podatke, da bi se obezbijedilo njihovo renumerisanje, za iznajmljivanje prostora na duže vrijeme
⦁ Definisanje vrste kapsule unutar NFT-a, prema ranije definisanim protokolima
⦁ Stvaranje linka u stablu datoteka unutar NFT-a
⦁ Stvaranje asimetričnih ključeva i Shamir-ovog tajnog ključa, da bi se garantovao maksimalan nivo sigurnosti podataka i pristupa kapsuli
⦁ Stvaranje simetrične tajne i šifrovanje iste asimetričnim ključem
⦁ Slanje udjela glavnom čvoru mreže da potvrdi transakciju
Struktura NFT-ova i datoteka
Modul nezamjenjivih tokena – NFT (Non-fungible-token) – obezbjeđuje osnovne funkcije za stvaranje i upravljanje NFT-ima kao što su stvaranje_klasa, slanje, kovanje, sagorjevanje, uništavanje. Ternoa koristi NFT kao vremensku kapsulu.
Najčešći NFT su ERC721. U metapodatke možemo dodati šta hoćemo, a u ovom slučaju, pogledajte sastav:

white paper 3

NFT prodavnica se bazira na SubstraPunk projektu i dozvoljava bilo kom stvaraocu mogućnost, da ponudi i proda Ternoa kompatibilne NFT-ove.

Decentralizovanje podataka

Ternoa blockchain je dizajniran da bude parachain Polkadot mreže. Zato će imati svoju mrežu servera i istovremeno će koristiti Ternoa mrežu da decentralizuje podatke.

white paper 4

Podaci su šifrovani i onda poslati na različite decentralizovane servere. Za svaku poruku će se koristiti hash tree, sačinjeno od svih datoteka, koje će se prekomponovati u poruku. Isti proces će se koristiti za kapsulu, biće sačinjena od datoteka koje će sačiniti poruku.

white paper 5

Asimetrično šifrovanje i bezbijednost
„Povjerljivi prijatelji“ predstavljaju M-of-N modul socijalnog oporavka, koji dozvoljava korisnicima da pristupe svojim računima u slučaju gubitka privatnih ključeva, ili drugih mehanizama potvrđivanja. Zahvaljujući „povjerljivim prijateljima“, korisnik može napraviti poziv u ime drugog računa koji su povratili. Proces povrata je zaštićen od strane „povjerljivog prijatelja“, koji vlasnik računa bira prilikom kreiranja. Prag (M) od N prijatelja je potreban da se dozvoli drugom nalogu da pristupi nalogu koji se spašava.

Identitet

Svi nalozi mogu imati neograničen broj pod-naloga. Po definiciji, oni imaju ekvivalentna imovinu i svaki od njih ima posebno ime. Na Ternoa, svaku kapsulu posjeduje pod nalog. Samo vlasnik mu može pristupiti prije aktiviranja protokola za slanje.

Kao što je ranije spomenuto, samo primaoci kapsule mogu da je dešifruju.
Primarni dio se prebacuje „Of-Chain“ putem različitih vekrota: od mobilnih aplikacija, sa fizičkog medija (ledger itd.) ili preko specijalizovane HSM usluge (Amazon, Google).

Sigurnosna kopija dijela kapsule
Svaka kapsula ima jedinstveni dio koji dozvoljava vlasniku NFT-a da je dešifruje. Ovaj dio može biti šifrovan i sačuvan na različitim oblak servisima: mobilni Oblak, dropbox, itd…i može biti prebačen u TXT format. U slučaju da je telefon zamijenjen ili izgubljen, kada se korisnik poveže na novčanik, moći će ponovo da uveze i dešifruje dio.

white paper 6

Socijalni modul vam dozvoljava da vidite svoj ključ koji se čuva off-chain na P2P mobilnoj mreži. Da biste imali korist od ove opcije, besplatno, morate pristati da čuvate ključeve drugih korisnika.

white paper 7

 

Ostali dijelovi će biti sačuvani na master čvoru mreže. Ako vlasnik NFTa zahtijeva pristup udjelima, mreža mu potvrđuje ukoliko su drugi uslovi ispunjeni. Ovim uslovima upravljaju protokoli navedeni ispod.

Ponašanje glavnih čvorova

Glavni čvorovi u NPoS sadrže dijelove Shamir-a, bez čuvanja svih ostalih ključeva. I nisu u mogućnosti da znaju kome pripadaju. Svaki glavni čvor je nezavisan i ne posjeduje znanje o podaci ostalih glavnih čvorova. Glavnim čvorovima se naređuje da vrate dijelove, po zahtjevu vlasnika, i to samo ukoliko su svi uslovi ispunjeni.
Dodavanje poruke se sastoji od: šifrovanja datoteke (json/base64/media) sa simetričnim ključem. Ovaj dokument se dodaje na server datoteka i izmjenjuje se stablo.

Brisanje poruke: brisanje poruke se sastoji od ažuriranja stabla datoteka.

Upravljanje
Demokratski modul upravlja administracijom glasanja zainteresovanih strana. Ternoa nudi Capsule tokene imaocima, da bi bili akteri mreže i da bi imali moć upravljanja odlukama, vezano za upravljanje blockchainom: nadogradnje, protokole, partnere, itd. Postoje dva različita reda, kojima prijedlog može biti dodijeljen, prije nego što postane referendum:
⦁ Red prijedloga koji se sastoji od javnih prijedloga i
⦁ Vanjski red koji se sastoji od jednog prijedloga koji dolazi od jednog vanjskog izvora (kao što je kolektivna grupa)
⦁ Za svaki period lansiranja, stvara se referendum napravljen od prijedloga koji se smjenjuju iz reda sa prijedlozima, ili iz eksternog reda. Bilo koji Capsule vlasnik, unutar sistema, može glasati na referendumu. Sistem glasanja koristi fiksno vrijeme glasanja, omogućavajući vlasnicima tokena da fiksiraju njihovo uvjerenje iza svog glasa. Uvjerenje diktira na koliko dugo se token zaključavaju, kao i multiplikator skoji pojačava snagu glasa.
Ekonomski model
CAPS token je token Ternoa blockchaina. Transakcije napravljene na Ternoa blockchainu se poravnavaju putem CPAS tokena, naime:
⦁ Stvaranje NFT-a
⦁ Šifrovanja
⦁ Čuvanja podataka tokom vremena
Sa jedne strane, volumen potražnje za NFT, kao i za njihovim čuvanjem, sa druge strane, su dva faktora za uvažavanje Capsule Tokena na sekundarnim tržištima.

Glavni tim
Mickael Canu – CEO i CTO
Saosnivač i izvršni tehnički direktor nekoliko startup-a, Mickael je dizajnirao i razvio nekoliko različitih pametnih ugovora na Ethereumu: obraćanje generalnim skupštinama (SYMENT), hashing (contractchain V2) i arhiviranje dokazne vrijednosti (OVERHEADS). Sa računarskim naukama univerziteta Osaka, Mickael je blockchain predavač i predaje kurseve razvoja na Ethereumu u Wild Code školi.
Clement Tequi – CFO
Dolazi iz savjetodavnog finansijskog sektora i specijalista je za ekonomiju tokena, Clement je napravio kompaniju blockchain praksa preciznosti. Posebno je savjetovao ICO Peculium tokena (9 miliona evra), a sada je u upravnom odboru Linkcy. Diplomac ESCP, autor je knjige „Blockchain, towards new value chains“ i drži kurseve o strateškim izazovima blockchaina na Dauphnie univerzitetu u Parizu.
Eliott Teissonniere – Blockchain arhitekta
Vodeći blockchain arhitekta u Nodle, Eliott je takođe razvio prvi dApp za vjenčanja na Ethereumu, i suvlasnik je nekoliko patenata blockchain tehnologije. Bivši je izvšrni direktor za tehnologiju kompanije BitNation (projekat je nagradio UNESCO u 2017. godini), Eliott je takođe i mentor na Berkeley Blockchain Accelerator, i učestvovao je na Paris Blockchain Week, kao i na Stanford Blockchain Conference.

Gdje možete kupiti CAPS?

Ternoa CAPS tokene možete kupiti na kripto berzama Uniswap (V2), Gate.io, AscendEX (Bitmax), PancakeSwap (V2), ApeSwap (BSC), Hotbit, DODO (BSC).

 

Upozorenje

Na samom kraju morate imati na umu da je ulaganje u kriptovalute i druge početne ponude kovanica („ICO“ – Initial Coin Offer) jako rizično i špekulativno, pa ovaj tekst nije preporuka vlasnika stranice kripto.ba ili pisca ovog teksta, da ulažu u kriptovalute ili druge ICO. Pošto je situacija svakog pojedinca jedinstvena, prije donošenja bilo kakve finansijske odluke, uvijek trebate konsultovati kvalifikovanog stručnjaka za ulaganja. Kripto.ba ne daje nikakve garancije u pogledu tačnosti ili pravovremenosti ovdje sadržanih informacija.