sta je ipfs

Šta je međuplanetarni sistem podataka (IPFS)?

Međuplanetarni sistem podataka (IPFS) je nastao kao jedan od prvih potpuno decentralizovanih i distribuiranih sistema za čuvanje i dijeljenje datoteka. Dok se tradicionalno informacije na vebu čuvaju na serverima sa određenom lokacijom, IPFS se za čuvanje i distribuciju informacija oslanja na sistem sličan blockchain-u.

Na primjer, ako pokušavate da pristupite stranici Vikipedije, tradicionalno biste unijeli adresu protokola za prenos hiperteksta (Hypertext Transfer Protocol – HTTP) u veb pretraživač i bili biste preusmjereni na veb stranicu koja se nalazi na jednom od servera Vikipedije. Sa druge strane, ako pokušate da pristupite istoj veb stranici putem IPFS, dobićete potpuno identičan rezultat; međutim, to bi vam bilo omogućeno preko najbližeg računara koji je već pristupio toj stranici sa IPFS-a.

U suštini, IPFS funkcioniše kao mreža čvorova zasnovanih na blockchain-u, gdje se sve informacije dijele između mreže i proslijeđuju najbližim mogućim izvorom. Kao peer-to-peer (P2P) distributivna mreža za čuvanje podataka, IPFS omogućava korisnicima pristup sadržaju dostupnom na mreži kod najbližeg dostupnog peer-a. Ovo značajno povećava i brzinu pristupa i sigurnost informacija na mreži.

Jedna od glavnih prednosti IPFS-a je ta što koristi mehanizam adresiranja sadržaja za identifikaciju informacija koje traži korisnik. Iako se tradicionalno informacijama na vebu pristupa putem određene adrese, ili drugim riječima, sa određene lokacije. IPFS se oslanja na adresiranje sadržaja da bi se sjetio relevantnih informacija. Adresiranje sadržaja funkcioniše na isti način na koji funkcioniše biblioteka. Kada tražite knjigu u biblioteci, obično je tražite po naslovu, što je u suštini sadržaj. Sa druge strane, ako ste rekli da tražite knjigu koja se nalazi u 3. redu prolaza 7, na drugom spratu, ovo bi bilo pretraživanje na osnovu lokacije. Drugim riječima, IPFS se oslanja na ključne riječi sa relevantnim sadržajem da bi pronašao informacije koje tražite, umjesto da traži određenu lokaciju na kojoj su ove informacije sačuvane.

IPFS postaje industrijski standard u blockchain projektima zbog svoje fleksibilnosti i sigurnosti. Sa porastom nezamjenjivih tokena (NFT), IPFS je postao važno oruđe za NFT tržišta za čuvanje informacija o radovima koje objavljuju.

Upozorenje

Na samom kraju morate imati na umu da je ulaganje u kriptovalute i druge početne ponude kovanica („ICO“ – Initial Coin Offer) jako rizično i špekulativno, pa ovaj tekst nije preporuka vlasnika stranice kripto.ba ili pisca ovog teksta, da ulažu u kriptovalute ili druge ICO. Pošto je situacija svakog pojedinca jedinstvena, prije donošenja bilo kakve finansijske odluke, uvijek trebate konsultovati kvalifikovanog stručnjaka za ulaganja. Kripto.ba ne daje nikakve garancije u pogledu tačnosti ili pravovremenosti ovdje sadržanih informacija.